Jung Pumpen Logo
Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna zgodnie z §5 TDG

Jung Pumpen GmbH,
sąd administracyjny w Gütersloh, HRB 6939
Prezes: Roman Zubinski, Stefan Sirges

Nr. VAT DE814134077 (§ 27a Prawo podatkowe sprzedaży)
ILN 40 37066 00000 8

JUNG PUMPEN GmbH
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Tel. +49 (0)5204 17-0
Fax +49 (0)5204 80368
E-Mail info(at)jung-pumpen.de

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

1. Zawartość oferty internetowej
Autor strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość przedstawionych na niej informacji. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty natury materialnej, prawnej lub ideowej, które powstały na skutek wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych na stronie informacji lub wykorzystania informacji błędnych lub niekompletnych, pod warunkiem, że straty te nie powstały na skutek poważanych zaniedbań autora lub jego zamierzonych, celowych działań. Cała prezentowana oferta jest niewiążąca. Autor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełnień, usuwania treści, do czasowego lub całkowitego zawieszenia publikacji treści prezentowanych na stronie lub strony jako całości bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi. 

2. Odnośniki i linki
W przypadku zamieszczania na stronie pośrednich lub bezpośrednich odnośników do obcych stron autorów trzecich [»linków«], na które autor strony nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności, autor ponosi odpowiedzialność jedynie za treści, z których musi sobie zdawać sprawę i tylko w przypadku, jeśli ma techniczną i organizacyjną możliwość zablokowania możliwości korzystania z treści niezgodnych z prawem.

Autor oświadcza wiążąco, że wszystkie treści, do których na swojej stronie umieścił odnośniki, w momencie wstawienia odnośnika nie zawierały żadnych treści niezgodnych z przepisami prawa. Autor nie ma żadnego wpływu na wygląd i treści publikowane na innych stronach aktualnie i w przyszłości, nie posiada praw autorskich względem takich stron. Autor dystansuje się od wszelakich treści wszystkich stron z odnośników, które ulegają zmianie po dacie publikacji odnośnika na stronie autora. Zasada ta dotyczy wszystkich linków i odnośników publikowanych w ramach oferty internetowej na stronie autora, jak i wszystkich wpisów osób trzecich do udostępnionych przez autora ksiąg gości, forów dyskusyjnych czy list mailowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści publikowane na stronach z odnośników, a przede wszystkim za wszelakie straty powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania informacji podawanych na takich stronach odpowiedzialność ponosi jedynie autor odnośnej strony, a nie podmiot publikujący na swojej (innej) stronie link/ odnośnik do trzeciej strony internetowej.

3. Prawa autorskie i znaki zastrzeżone
Autor będzie starał się w możliwie największym stopniu uwzględniać prawa autorskie względem wszelkich elementów graficznych, dźwiękowych i tekstowych pojawiających się na jego stronie. Będzie starał się korzystać głównie z własnych elementów graficznych, dźwiękowych i tekstowych lub elementów graficznych, dźwiękowych i tekstowych niewymagających licencji.

Wszystkie znaki towarowe i handlowe, zastrzeżone marki pojawiające się w ramach oferty internetowej autora podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami prawa autorskiego i przepisami wynikającymi z tytułu własności. Sam fakt zamieszczenia znaku towarowego w treści strony nie jest wystarczający do wyciągnięcia wniosku, że nie podlega on ochronie praw autorskich podmiotu trzeciego!

Prawa autorskie względem obiektów własnych autora publikowanych na stronach należą do autora. Kopiowanie lub wykorzystywanie w innej formie elementów graficznych, dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych mediach i publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez jednoznacznej zgody autora jest zabronione.

4. Ochrona danych osobowych
Jeśli oferta internetowa uwzględnia możliwość podawania danych osobowych osoby fizycznej lub firmy [takich jak adresy e-mail, nazwiska, adresy] to podający je użytkownik oświadcza, że podaje swoje dane wyłącznie na zasadzie pełnej dobrowolności. Korzystanie i płacenie za wszystkie oferowane usługi możliwe jest również bez konieczności podawania danych osobowych, lub pod warunkiem podania danych zanonimizowanych lub pseudonimu, o ile jest to technicznie możliwe i nie narusza innych przepisów prawa.

5. Skuteczność prawna klauzuli wyłączenia odpowiedzialności
Klauzula wyłączenia odpowiedzialności jest częścią składową oferty internetowej, która zawiera odnośniki do przedmiotowych stron. Jeśli fragmenty lub poszczególne sformułowania nie spełniają wymagań aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przestaną je w pewnym momencie spełniać lub będą spełniać je niecałkowicie, to wówczas nie będą one miały wpływu na inne części dokumentu pod względem ich treści, wymowy i ważności.

6. Google Analytics
Strona korzysta z usługi sieciowej Google Analytics, oferowanej przez Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies“ - pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające lepsze korzystanie ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące wykorzystywania przedmiotowej strony internetowej przesyłane i gromadzone są na serwerze firmy Google w USA. W przypadku załączenia opcji maskowania adresu IP na naszej stronie adresy IP użytkowników z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich porozumienia o EWG zapisywane są przez Google w wersji skróconej. Jedynie w przypadkach wyjątkowych przekazywany i zapisywany jest na serwerze Google w USA pełen adres IP użytkownika. Google wykorzystuje zapisane w ten sposób dane do oceny i analizy sposobu korzystania ze strony internetowej zleceniodawcy, do generowania raportów o aktywności użytkowników w sieci i do wykonywania innych usług związanych z korzystaniem ze strony www i Internetu na zlecenie właściciela strony. Adres IP przekazywany w ramach usługi Google Analytics przez przeglądarkę internetową nie jest łączony i porównywany z innymi danymi zapisywanymi przez Google. Użytkownik może zablokować opcję zapisywania plików cookie w odpowiednich ustawieniach swojej przeglądarki internetowej; zwracamy uwagę, że w takim przypadku pojawić się mogą ograniczenia w zakresie korzystania z funkcji oferowanych przez stronę internetową. Użytkownik może również zablokować opcję zapisywania danych dotyczących korzystania z Internetu w plikach cookie (włączając w to adres IP) przez Google, oraz edytowaniu i analizowaniu tych danych przez Google po zainstalowaniu wtyczki przeglądarki internetowej dostępnej pod linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Więcej informacji dotyczących warunków korzystania i ochrony danych osobowych pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Przypominamy, że usługa Google Analytics na naszej stronie rozszerzona została o kod „gat._anonymizeIp();“, który umożliwia maskowanie i anonimizację danych adresów IP (tzw. maskowanie IP).

7. Use of Facebook Social Plugins
Our website uses social plugins (“plugins”) provided by the social network facebook.com, operated by Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). The plugins are identifiable by a Facebook logo (white letter f on blue background or a thumb up icon) or the notice “Facebook Social Plugin”. For a full list of all social Plugins please seehttp://developers.facebook.com/plugins.

When you visit a page of our website that contains a social plugin, your browser establishes a direct connection to Facebook servers. Facebook directly transfers the plugin content to your browser which embeds the latter into the website, enabling Facebook to receive information about your having accessed the respective page of our website. Thus we have no influence on the data gathered by the plugin and inform you according to our state of knowledge: The embedded plugins provide Facebook with the information that you have accessed the corresponding page of our website. If you are logged into Facebook, your visit can be assigned to your Facebook account. If you interact with the plugins, for example by clicking “Like”, or entering a comment, the corresponding information is transmitted from your browser directly to Facebook and stored by it. Even if you are not logged into Facebook, there is possibility that the plugins transmits your IP-address to Facebook.

For the information on the purpose and scope of data collection and procession by Facebook, as well as your rights in this respect and settings options for protecting your privacy please visit Facebook’s privacy policy: http://www.facebook.com/policy.php.

If you are a Facebook member and do not want Facebook to connect the data concerning your visit to our website with your member data already stored by Facebook, please log off Facebook before entering our website. Further you can block Facebook social Plugins by using add-ons for your browser, like the “Facebook Blocker“.

8. Use of Xing Social Plugins
The "XING share button" is in use on this website. When accessing this website, your browser connects for a short time to the XING AG ("XING") servers which provide the "XING share button" features (including the visitor counter). XING does not save any of your Personal Data when you access this website. XING does not store IP addresses, nor does it use cookies to monitor your behavior with regard to the "XING share button". Please visit the following website to view the latest privacy policy for the "XING share button" and other information:https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy

9. Use of LinkedIn social plugins
This site uses the social plugins ("plugins") of the linkedin.com social networking site ("LinkedIn") operated by the LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. The button can be identified by the "LinkedIn-Logo" or "Share-Button" on this webpage.

When a user accesses a web page on this site that features one of these buttons, the browser establishes a direct connection with LinkedIn's servers as soon as the LinkedIn button is pressed. LinkedIn then transfers the content of the "in" button directly to the user's browser, which integrates the content into the web page. The provider has no control over the amount of data that LinkedIn collects via the button after the user clicks on it.

Thanks to the integration of the plugin, LinkedIn knows that you have accessed the relevant page of our website. If you are logged in to LinkedIn, LinkedIn can recognize you based on your LinkedIn account and record your visit. If users want to find out what data LinkedIn collects about them and why, how it processes and uses their data, and what rights and settings they can assert to protect their privacy, they should refer to LinkedIn's data protection policy.

10. WiredMinds
We use products of wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) for marketing and optimization purposes. These products collect and process your personal data and use it to create usage profiles under a pseudonym. These usage profiles are fully anonymized where possible and appropriate. We and wiredminds employ cookies and/or Web beacons (also known as tracking pixels) on this website. We transfer the data we collect about you, which may also include personal data, to wiredminds or wiredminds gathers this data directly. wiredminds is entitled to use information that you leave behind by visiting our Web sites to create anonymized usage profiles. The data collected shall not be used to personally identify visitors to this website without the express permission of the party affected and shall not be merged with personal data about the bearer of the pseudonym. Any IP addresses recorded are anonymized immediately by deleting the last number block. Permission to collect and store data in the future may be revoked at any time.

opt-out link
Exclude from tracking.