Presse Details - Presse - Service - Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen Logo
Presse

Kanalizacja - zasady doboru rurociągów tłocznych i pomp

Systemkanalizacjiciśnieniowejjestukłademtechnologicznym,któregopodstawowymcelemjestprzetransportowanieściekudookreślonegomiejscatak,byściekwtymczasieniepogorszyłswo-ichwłaściwości.Układtennależyrozpatrywaćjakociągzdarzeń,wktórymkażdyelementukładudeterminujeprocesyzachodzącewnastępnymelemencietegosystemu.

Cały artykuł można przeczytać tutaj