Imprint

Informatie overeenkomstig §5 Telemediengesetz (TMG):

JUNG PUMPEN GmbH
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen

Vertegenwoordigd door:

Grant O´Grady
Stefan Sirges
Corinna Röhr

Contact:

Telefoon: +49 5204 17-0
E-mail: info(at)jung-pumpen.de

Registerinschrijving:

Inschrijving in het handelsregister. 
Rechtbank van inschrijving: Kantongerecht Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh)
Registernummer: HRB 6939

BTW:

Btw-identificatienummer overeenkomstig § 27a Umsatzsteuergesetz:
DE814134077

Verantwoordelijke voor de inhoud overeenkomstig §18 Abs. 2 Medienstaatsvertrag (MStV):

Gunnar Wippersteg
Hoofd marketing
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor online geschillenbeslechting (Online Dispute Resolution/ ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres vindt u bovenaan in het impressum.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een orgaan voor beslechting van consumentengeschillen.

Aansprakelijkheid voor inhouden

Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7 lid1 vande Telemediengesetz (TMG) volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhouden op deze website. Overeenkomstig §§ 8 tot 10 vande Telemediengesetz (TMG) zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of naar omstandigheden te zoeken die wijzen op een onwettige activiteit.

Verplichtingen met betrekking tot het verwijderen of het blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven onverminderd geldig. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het ogenblik dat een concrete inbreuk bekend is. Bij het bekend worden van overeenkomstige inbreuken zullen wij deze inhouden onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhouden van deze websites en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhouden. Voor de inhouden van de gekoppelde websites is steeds de desbetreffende aanbieder of beheerder van de website verantwoordelijk. De gekoppelde websites werden op het tijdstip van de koppeling gecontroleerd op mogelijke rechtsinbreuken. Illegale inhouden werden op het tijdstip van de koppeling niet geïdentificeerd.

Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde websites kan echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsinbreuk niet redelijkerwijs worden verwacht. Bij het bekend worden van rechtsinbreuken zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de websitebeheerder gepubliceerde inhouden en werken op deze pagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor het kopiëren, verwerken, verspreiden en op enigerlei wijze gebruiken buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming nodig van de desbetreffende auteur of opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Indien de inhouden op deze website niet werden opgesteld door de beheerder, dan worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhouden van derden worden in bijzonder als dusdanig aangeduid. Indien u desondanks een schending van het auteursrecht opmerkt, dan verzoeken wij u ons dit mee te delen. Bij het bekend worden van rechtsinbreuken zullen wij dergelijke inhouden onmiddellijk verwijderen.

 

Altijd goed geïnformeerd!

Abonneer u op onze nieuwsbrief


Direct contact

Pentair Jung Pumpen

Export Team
sales.jp@pentair.com
Fon: +49 (0) 5204 17-160

JUNG PUMPEN GmbH

Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Germany
E-Mail nl.jp@pentair.com