Redenen voor het achterwater
Achterwater niveau
Bescherming tegen terugstroming
Animatie backwater

Hoe kan terugstroming in het rioolsysteem ontstaan?

Als er tijdens een hevige regenbui meer water in het rioleringssysteem stroomt dan het kan "slikken", ontstaat er een terugstuwing.
Dit betekent dat water uit de riolering onder de straat het huis binnenkomt via de huisaansluitleiding.

Alle ruimten onder het zogenaamde terugstroomniveau (per definitie volgens DIN EN 12056 de bovenrand van de straat) worden bij het ontbreken van een geschikte terugstroombeveiliging door uit toiletten, wastafels of afvoeren ontsnappend rioolwater overstroomd, met aanzienlijke schade als gevolg.

www.backpressure.net
  • Extreme hoeveelheden neerslag in gecombineerde riolen
  • Verstoppingen, leidingbreuken, rioolschade
  • Pompstoring van een aangesloten pompstation
  • Overstromingen in de ontvangende waterloop (rivier of beek) wanneer de afvloeiing van regenwater is verminderd.
  • Reparaties in de riolering (afsluitingen, omleidingen)
  • Verhoogde instroom van afvalwater in de riolering (bv. door optreden van de brandweer, doorspoelen van de riolering, extra aansluitingen op het rioolnet)

Tip voor de consument:

Een goede bescherming tegen terugstroming garandeert een zorgeloos gebruik van de drainageobjecten, evenals een langdurig waardebehoud van de voorzieningen in de kelderruimte.

 

Wat wordt bedoeld met het achterwaterpeil?

De afvoerbuizen van afvoerobjecten in gebouwen vormen door de aansluiting op de riolering een aaneengesloten buizensysteem.

Als het afvalwater in de riolering terugstroomt, duwt het tegelijkertijd terug in de aangesloten huisafvoerbuizen, zodat het daar stijgt tot maximaal het niveau van de bovenrand van de straat.

Als het water blijft stijgen, wordt het geloosd via de straatafvoer. In de regel wordt de bovenrand van de straat beschouwd als het terugstroomniveau.

Meer over Rugwaterbeschermin

De voorschriften van DIN EN 12056

Het openbare rioleringsstelsel is berekend op middelgrote hoeveelheden regenwater. Bij heviger regenval treedt terugstroming op tot aan het zogenaamde terugstromingspeil.

Volgens DIN EN 12056 wordt de bovenrand van de straat bij het aansluitpunt beschouwd als het terugstroomniveau, tenzij ter plaatse anders is bepaald. Door de aansluiting op het riool komen alle kamers onder straatniveau onder water te staan zonder passende terugstroombeveiliging.

  • Bescherming tegen terugstroming vanuit afvoerpunten onder het terugstroomniveau is geen facultatieve maar een verplichte bepaling.
  • Terugstroombeveiliging dient te geschieden door een automatische opvoerinstallatie voor rioolwater. In uitzonderlijke gevallen zijn terugslagkleppen toegestaan.
  • Alleen het ontwerp met een terugstroomlus boven het terugstroomniveau in een opvoerinstallatie biedt veiligheid tegen terugstroming.
  • Terugslagkleppen zijn alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

In geval van terugstroming vanuit de openbare riolering kan een terugstroomklep voorkomen dat het rioolwater een huis binnenstroomt.

Maar wat als het water sterk doorspekt is met vaste stoffen die de werking van de klep belemmeren en ervoor zorgen dat hij niet goed sluit? Als er dan rioolwater in het huis zelf ontstaat (wasmachine pompt uit, badkuip wordt geleegd, enz.), ontstaat er van binnenuit wateroverlast.

 

De voordelen van een opvoerinstallatie voor afvalwater

Zelfs als er rioolwater uit het riool terugstroomt, komt er geen water in de kelder.

De drainage objecten in de kelder kunnen nog steeds gebruikt worden. En dit zelfs in het geval van een backwater, wanneer het riool letterlijk al vol is.

www.backpressure.net

Preventieve bescherming tegen terugstroming uit de riolering?

De meest doeltreffende en veiligste bescherming wordt geboden door geschikte voorzieningen tegen terugstroming in de vorm van terugslagkleppen en opvoerstations. Alleen opvoerinstallaties voor rioolwater bieden uitgebreide bescherming tegen terugstroming.

Voordelen van een opvoerinstallatie voor afvalwater

Zij vangen het water op in de ter plaatse aanwezige pompschacht, een robuuste Hebefix of Baufix of een insteekbare compli opvoerinstallatie.

Bij een vakkundige installatie wordt het afvalwater via een terugstroomlus geleid en boven het terugstroomniveau betrouwbaar in het riool gepompt. Bovendien bespaart een professionele installatie en regelmatig onderhoud door gekwalificeerd personeel iedere huiseigenaar veel moeite en geld.

Verklarende film - Bescherming tegen terugstroming van afvalwater uit het riool

Animatie van een bescherming van een achterwater

Hoe werkt het:

Beweeg de muis van uw PC over de afbeelding en simuleer de verschillen tussen een doeltreffende en een onbestaande bescherming tegen terugstroming. De blauwe kleur simuleert het stijgende waterpeil tijdens een hevige regenbui.. 


LINKS: Hier simuleren we hoe doeltreffend de bescherming tegen terugstroming werkt door de installatie van een opvoerinstallatie voor rioolwater. Het geaccumuleerde afvalwater wordt via een terugstroomlus geleid en boven het terugstroomniveau betrouwbaar in het riool gepompt.


RECHTS: Dit illustreert wat er gebeurt als er in een gebouw geen bescherming tegen terugstroming is in de vorm van een opvoerinstallatie voor rioolwater, met als gevolg dat de kelder onderloopt in geval van terugstroming uit het riool.

Altijd goed geïnformeerd!

Abonneer u op onze nieuwsbrief


Direct contact

Pentair Jung Pumpen

Export Team
sales.jp@pentair.com
Fon: +49 (0) 5204 17-160

JUNG PUMPEN GmbH

Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Germany
E-Mail nl.jp@pentair.com