In verstedelijkte woongebieden met vlak of heuvelachtig terrein, hoge grondwaterstanden of ongunstige bodemgesteldheid bewijst de drukdrainagemethode zich al jaren als een economische en efficiënte oplossing.

Het functionele principe

Bij drukriolering transporteren kleine huispompstations het afvalwater van afzonderlijke huizen of groepen huizen naar een drukleidingnet. Het af te voeren afvalwater wordt eerst opgevangen in een compact pompstation - zoals een kunststof schacht - en vervolgens met behulp van een afvalwaterpomp naar een openbaar riool of een ander pompstation gepompt.

Druckentwässerung - die wirtschaftliche und effiziente Lösung zur Förderung von Abwasser
 

Extra kleine pijpdiameters besparen geld

Bovendien kunnen de stromingsprocessen binnen het leidingnet worden geregeld en ondersteund door persluchtspoelstations.

Bij drukriolering wordt alleen het afvalwater afgevoerd, zodat de afmetingen van de leidingen al veel kleiner kunnen zijn dan die van buizen of rioleringen in het gecombineerde systeem. In landelijke gebieden kan regenwater meestal direct ter plaatse worden geïnfiltreerd.

 

Onderdelen voor drukontwatering

Pomp Schachten
Pomptechnologie
Drukspoelsystemen voor leidingen
Pomp Schachten

Pomp Schachten

De opvangruimte in de vorm van een plastic schacht vormt tevens de noodbergruimte. Een of meer gebouwen kunnen op een pompas worden aangesloten. De essentiële elementen van een pompstation zijn:

  • Ventilatie en ontluchting
  • Voldoende stroomvoorziening
  • Apparaten voor controle en alarm
  • Niveauzender in de opvangkamer voor automatische regeling van de pompen
  • Schuifafsluiter met terugslagklep (kogelkraan) met doorspoelmogelijkheid
  • Het noodvolume van de terugstroming moet 25 % van de dagelijkse instroom bedragen
Pomptechnologie

Pomptechnologie

Voor dit eisenprofiel hebben vuilwaterpompen met het MultiCut-snijsysteem zich bewezen als een bijzonder betrouwbare oplossing. De vaste stoffen in het afvalwater worden zodanig versneden dat klein gedimensioneerde drukleidingen vanaf DN 32 volledig volstaan.

Dit resulteert in een enorm investeringskostenvoordeel - in vergelijking met de gebruikelijke zwaartekrachtleidingen vanaf DN 150. Bovendien bouwen deze pompen een hoge persdruk op, waardoor zeer grote afstanden kunnen worden overbrugd. Op die manier kan de efficiëntie van de afvalwaterverwijdering aanzienlijk worden verhoogd.

Drukspoelsystemen voor leidingen

Drukspoelsystemen voor leidingen

Drukleidingsspoelstations geven - automatisch - meerdere malen per dag perslucht in het systeem om de stromingsprocessen in de drukleidingen te ondersteunen. Hiermee wordt het volgende bereikt:

  • Verkorting van de verblijftijd van het afvalwater
  • Oplossen van afzettingen door hoge spoelsnelheden
  • Zuurstof wordt in het afvalwater gebracht
  • Vermindering van de vorming van waterstofsulfide.

Drukpijpspoelstations moeten zo worden ingericht dat zij zoveel mogelijk effect sorteren in alle kritische leidinggedeelten.

 

Brochure

Brochures Pompstation voor afvalwater
 

Altijd goed geïnformeerd!

Abonneer u op onze nieuwsbrief


Direct contact

Pentair Jung Pumpen

Export Team
sales.jp@pentair.com
Fon: +49 (0) 5204 17-160

JUNG PUMPEN GmbH

Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Germany
E-Mail nl.jp@pentair.com