Na zurbanizowanych terenach mieszkalnych o płaskim lub pagórkowatym ukształtowaniu terenu, wysokim poziomie wód gruntowych lub niekorzystnych warunkach gruntowych, metoda drenażu ciśnieniowego od lat sprawdza się jako ekonomiczne i skuteczne rozwiązanie.

Zasada działania

W kanalizacji ciśnieniowej małe pompownie przydomowe odprowadzają ścieki z poszczególnych domów lub grup domów do sieci rur ciśnieniowych. Ścieki przeznaczone do usunięcia są najpierw gromadzone w kompaktowej przepompowni - np. studzience z tworzywa sztucznego - a następnie pompowane do publicznej kanalizacji grawitacyjnej lub innej przepompowni za pomocą pompy do ścieków

Druckentwässerung - die wirtschaftliche und effiziente Lösung zur Förderung von Abwasser
 

Bardzo małe średnice rur pozwalają zaoszczędzić pieniądze

Dodatkowo procesy przepływu w sieci rur mogą być regulowane i wspomagane przez stacje płukania sprężonym powietrzem.

Przy odwadnianiu ciśnieniowym odprowadzane są tylko ścieki, dlatego wymiar rur może być już znacznie mniejszy niż rur lub kanalizacji w systemie kombinowanym. Na obszarach wiejskich woda deszczowa może być zwykle infiltrowana bezpośrednio na miejscu.

 

Elementy systemu kanalizacji cisnieniowej

Zbiornik przepompowni
Technika pompowa
Stacje płukań sprężonym powietrzem
Zbiornik przepompowni

Zbiornik przepompowni

Przestrzeń zbiorcza (zbiornik) stanowi jednocześnie bufor magazynowania awaryjnego. Do zbiornika przepompowni można podłączyć jeden lub więcej budynków. Zasadniczymi elementami przydomowej przepompowni ścieków są: 

  • Wentylacja  napowietrzająco odpowietrzająca
  • Zasilanie
  • Urządzenia kontrolne i alarmowe
  • Czujnik poziomu w zbiorniku do automatycznego sterowania pompami
  • Zasuwa odcinająca z zaworem zwrotnym (zawór kulowy) z opcjonalnym przyłączem do płukania.
  • Objętość retencji awaryjnej musi wynosić 25% dziennego napływu ścieków
Technika pompowa

Technika pompowa

W przypadku zastosowania przydomowych przepompowni ścieków pompy ściekowe z systemem tnącym MultiCut sprawdziły się jako szczególnie niezawodne rozwiązanie: ścieki zawierające zanieczyszczenia stałe i włókniste zostają pocięte w taki sposób, że do ich tłoczenia w zupełności wystarczają przewody ciśnieniowe o małych średnicach od DN 32.

Stwarza to olbrzymią inwestycyjną przewagę kosztową - w porównaniu do zwykłych rurociągów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej od DN 150. Ponadto pompy te wyróżniają się wysoką charakterystyką podnoszenia, co oznacza, że ​​można tłoczyć ścieki na bardzo duże odległości. W ten sposób można znacznie zwiększyć efektywność odprowadzania ścieków.

Stacje płukań sprężonym powietrzem

Stacje płukań sprężonym powietrzem

Stacje do płukania przewodów ciśnieniowych automatycznie wtłaczają do systemu sprężone powietrze kilka razy dziennie, aby wspomóc procesy przepływu w rurociągach tłocznych. Dzięki temu uzyskujemy następujące korzyści:

  • Skrócenie czasu przebywania ścieków w rurociągu
  • Usuwanie osadów poprzez uzyskiwanie dużych prędkości przepływu ścieków w czasie płukania
  • Dopływ tlenu do ścieków
  • Ograniczenie tworzenia się siarkowodoru

Stacje płukania rurociągów ciśnieniowych muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby w miarę możliwości oddziaływały na wszystkie krytyczne obszary rurociągów.

 

Broszura

Broszura Przepompownia scieków
 

Kanalizacja grawitacyjna a kanalizacja cisnieniowa

Kanalizacja ciśnieniowa Kanalizacja grawitacyjna
Rurociągi o małych średnicach od DN 32 Rurociągi o dużych średnicach
Wysoka dzienna wydajność układania rurociągów Zwykle miesiące robót ziemnych
Równoległe wprowadzanie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej jednym pługiem rurowym Nie jest możliwe równoczesne układanie różnych sieci
Układanie rurociągów niezależnie od rodzaju podłoża Konieczność brania pod uwagę układu warstw gleby, np. poziom piasku i wód gruntowych
Możliwość układania rurociągów niezależnie od układu terenu Należy wziąć pod uwagę spadki terenu, a w przypadku ich braku zabudować przepompownie pośrednie
Niewielkie uszkodzenia terenu w obrębie prowadzenia rurociągu Istotne uszkodzenia gruntu spowodowane rozległymi pracami ziemnymi
Niewielka uciążliwość dla mieszkańców dzięki szybkiemu montażowi Wysoka uciążliwość dla mieszkańców z powodu hałasu i prac budowlanych
Ruch uliczny nie jest zakłócany Często konieczne jest zamknięcia dróg
Trwałe, elastyczne rury PE-HD Ryzyko pęknięcia rur betonowych
 

Zawsze dobrze poinformowany!

Zapisz się do naszego newslettera


Kontakt bezpośredni

Pentair Water Polska Sp.z o.o.

pl.jp@pentair.com

Fon +48 32 295 1200
ul. Plonów 21, 41-200 Sosnowiec

JUNG PUMPEN GmbH

Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Germany
Fon +49 5204 17-0
E-Mail info@jung-pumpen.de